• Facebook

Ασφάλειες Ζωής & Υγείας - SIGMA Plus Insurance

Ασφάλειες Πυρός - SIGMA Plus Insurance

Η καθημερινότητα του κάθε πολίτη σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις, τα προβλήματα και τους κινδύνους που κρύβει, έχουν καταστήσει αναγκαία την εξασφάλιση επαρκούς εισοδήματος για την ικανοποίηση των αναγκών τόσο των δικών μας όσο και των αγαπημένων μας προσώπων.

Αν σκεφτούμε για μία στιγμή τις συνέπειες ενός ατυχήματος ή ασθενείας, σε συνδυασμό με την αδυναμία των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης να καλύψουν το σύνολο των δαπανών νοσηλείας, τότε θα κατανοήσουμε πως η ασφάλεια ζωής αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις της ζωής μας.

Η Sigma Plus Insurance σε συνεργασία με τις πιο έμπειρες και αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες της αγοράς, μπορεί να δημιουργήσει αποκλειστικά για εσάς ένα πρόγραμμα ζωής με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε παρεχόμενες καλύψεις ενός προγράμματος ζωής:

 • Νοσοκομειακή περίθαλψη – Κάρτες Νοσηλείας
 • Επιδόματα Νοσηλείας σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα
 • Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη (επισκέψεις ιατρών, φάρμακα, εργαστηριακές εξετάσεις κλπ.)
 • Επιδόματα Μητρότητας
 • Προγράμματα οδοντιατρικής περίθαλψης

Ασφάλεια Σπουδών

Στήριγμα ζωής από τους:

 • Γονείς που από το ξεκίνημα της ζωής του παιδιού τους σκέφτονται και νοιάζονται να του εξασφαλίσουν ένα όσο γίνεται καλύτερο μέλλον.
 • Παππού και γιαγιά, οι οποίοι νιώθουν σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό τα συναισθήματα που ένιωσαν όταν ήρθε το παιδί τους στον κόσμο και που σήμερα βλέπουν να γίνεται γονέας.
 • Νονό, νονά και όποιον άλλο αγαπητό πρόσωπο θέλει να του κάνει ένα πραγματικό και ουσιαστικό δώρο για να το χρησιμοποιήσει όταν ενηλικιωθεί.

Εσείς επιλέγετε:

 • Τον χρόνο παροχής του ποσού
 • Τον τρόπο παροχής του ποσού (Εφάπαξ καταβολή, Μηνιαία σύνταξη για συγκεκριμένο χρόνο της επιλογής σας, Ισόβια Μηνιαία σύνταξη)
 • Τον τρόπο επιλογής ασφαλίστρου (3μηνο, 6μηνο, ετήσιο)
 • Την αυτόματη αναπροσαρμογή των κεφαλαίων, έτσι ώστε η παροχή σας να προστατεύεται από τον πληθωρισμό.

Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

H Sigma Plus Insurance λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που έχει υποστεί η κοινωνία μας τα τελευταία χρόνια, σας προτείνει διάφορα προγράμματα ασφάλισης έναντι ατυχημάτων είτε σε ατομικό επίπεδο είτε σε ομαδικό. Με τέτοιου είδους συμβόλαια ασφαλίζονται άτομα διαφόρων ηλικιών για θάνατο, μόνιμη ή πρόσκαιρη ανικανότητα για ιατροφαρμακευτικά και νοσηλευτικά έξοδα που μπορεί να προκύψουν από κάποιο ατύχημα. Ιδιαίτερη σημασία στην τιμολόγηση τέτοιων προϊόντων έχει το επάγγελμα του/των ασφαλιζομένου/ων καθώς και η παρούσα κατάσταση της υγεία του.

Σύνταξης

Επειδή η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι πάντα επαρκής, σκεφτείτε ότι ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς ή πολύ αργά για την έναρξη του συνταξιοδοτικού σας προγράμματος. Εκείνο που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι όσο νωρίτερα ξεκινήσετε ένα τέτοιο πρόγραμμα, θα πληρώνετε συγκριτικά λιγότερα χρήματα για να εξασφαλίσετε το ίδιο κεφάλαιο κατά την περίοδο της συνταξιοδότησης σας.

Εσείς επιλέγετε:

 • Τον χρόνο παροχής του ποσού
 • Τον τρόπο παροχής του ποσού (Εφάπαξ καταβολή, Μηνιαία σύνταξη για συγκεκριμένο χρόνο της επιλογής σας, Ισόβια Μηνιαία σύνταξη)
 • Τον τρόπο επιλογής ασφαλίστρου (3μηνο, 6μηνο, ετήσιο)
 • Την αυτόματη αναπροσαρμογή των κεφαλαίων έτσι ώστε η παροχή σας να προστατεύεται από τον πληθωρισμό